Nassos Art

Nassos Art

Det konstnärliga arbetet är koncentrerat på bilder i form av måleri, teckning och olika trycktekniker. Intresset är inriktat på bilden som mångdimensionell i form av både yta och djup. Olika lager och skikt spelar mot varandra i ett bildrum som på många sätt är oändligt. Material, färg och komposition är viktigt för uttryck och stämning, men även innehållet och det berättande är av stor betydelse.

Client

Maria J Nassos

Date

14 december 2016

Tags

Grafisk Design, Wordpress
© 2019 it2u generated by it2u .
impulse-theory